Giant, Giant Mountains, Češka Paradise
GDPRKaj je GDPR?

Kaj je GDPR?

by

GDPR - splošna uredba o varstvu podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (v angleščini Splošna uredba o varstvu podatkov, BDPR kratica), polno ime Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št 2016 / 679 27 za. April 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov in o razveljavitvi 95 / 46 / ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) Direktiva je predpis Evropske unije, katerega cilj je občutno povečanje varstva osebnih podatkov državljanov. Napovedan je bil v Uradnem listu Evropske unije o 27. April 2016.

Predmet in cilji - določiti pravila o varstvu posameznikov pri obdelavi njihovih osebnih podatkov in pravilih o gibanju osebnih podatkov. Uredba varuje temeljne pravice in svoboščine posameznikov s poudarkom na pravici do varstva osebnih podatkov. Prost pretok osebnih podatkov v Evropski uniji ni za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov je omejena ali prepovedana.

Obseg materiala - Uredba se uporablja za avtomatsko obdelavo osebnih podatkov in neavtomatsko obdelavo osebnih podatkov v zapisih ali tistih, ki jih je treba zabeležiti. Uredba se ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov z:

  • pri izvajanju dejavnosti, ki ne sodijo v področje uporabe prava Unije;
  • Države članice pri opravljanju dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe naslova V poglavja 2 Pogodbe EU;
  • fizična oseba med izključno osebnimi ali domačimi dejavnostmi;
  • pristojne organe za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, vključno z zaščito pred javnim zdravjem in preprečevanjem groženj javni varnosti.
    Obdelava osebnih podatkov s strani institucij, organov, uradov in agencij Unije ureja med drugim Uredba (ES) št. 45 / 2001. Uredba (ES) št. 45 / 2001 in drugi pravni akti Unije, ki se nanašajo na takšno obdelavo osebnih podatkov, so v skladu z načeli in pravili te uredbe v skladu s členom 98. Uredba ne posega v uporabo direktive 2000 / 31 / ES.

Osebni podatki - Uredba pojasnjuje in razširja obseg in opredelitev osebnih podatkov. Osebni podatek je vsaka informacija, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo. Osebni podatki so tako npr. Podatki o pravni osebi (od že zaposlenih ampak ja), podatke o osebah, umrlih, to ni informacija, da je določena oseba ne prepoznajo (npr. Samo skupno ime in priimek) in osebne podatke, se ne anonimnosti podatkov, zato tisti, ki je prvotno vsebovala možnost identifikacije oseb, vendar je tak identifikator njih odstrani. V nasprotju s prejšnjo prakso direktiva vključuje tudi dinamične naslove IP ali druge navidezne identifikatorje med osebnimi podatki.

Obveznost - Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

Iz vsebine - Uredba določa načine obdelave osebnih podatkov in pogoje za zakonitost njegove obdelave. Prav tako ureja pogoje izražanja soglasja za obdelavo podatkov ter zagotavljanje informacij in dostop do osebnih podatkov.

Izbrane pravice posameznika - Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, naslednje pravice:

  • za popravilo
  • izbris (pravica do pozabljenosti)
  • omejiti obdelavo

GDPR na Češkem - Po ugotovitvah senata še ni bil konec leta 2017 pripravljenosti na podjetnikov do BDPR visoke, nekatere nove pristojnosti na področju zasebnosti, verjetno ni vedel. Uvedba BDP ne sme trajati več kot mesec dni za lastnike podjetij.

Za šole, uvedba BDPR pomeni, da imajo dobro narejeno pogodbo, ker če nekateri starši ne morejo dogovoriti, kar zmanjšuje možnost predstavitve šole, boste morali uporabiti Krema za čevlje, in nekateri razredi ne more biti predstavljena na vse. Soglasje staršev, bi bilo potrebno, na primer, v primerih, ko je otrok zmaga tekmovanje matematike in je dovoljeno ustreliti soglasje staršev za objavo rezultatov zmagovalcev tekmovanja in fotografije. Zasebnost v šolah ni le imena otrok, ampak se nanaša tudi imena njihovih staršev. Obstaja nevarnost, da bodo šolske glave vedno strah, da bi kaj narobe.

Predlog zakona o obdelavi osebnih podatkov, ki ga je odobrila vlada, nam omogoča, da podamo soglasje k obdelavi podatkov brez starševskega soglasja otrokom iz 15 let. Izvirni model je leta let štetje 13, vendar se je na pobudo Urada za varstvo osebnih podatkov povečal. Sindikati in sindikati delodajalcev so zahtevali let 16 let.

Varovanje osebnih podatkov v bolnišnicah, šolah in občinah mora nadzirati posebni odposlanec. Tudi konec septembra 2017 občine, organi in podjetja, ni bilo jasno, kako bo to delovalo od imenovane videti, ali bo dovolj na voljo, koliko stanejo in kje bodo vzeli denar.

Konzervativna ocena stroškov delovanja kandidatov 600 milijona, ostale stroške bo porabljen za začetno analizo, novi računalniki za kandidatov in programske opreme. Ker je pomanjkanje usposobljenih strokovnjakov, je mogoče uporabiti, da lahko specialist delo za več mestnih hiš, vendar je možno, da večje občine z enim kandidat ne bo dovolj in da potrebujejo več. Ministrstvo za notranje zadeve je priporočilo, da en komisar dela za najmanj deset občin.

delitev
Prosim počakaj...

pustite odgovor

Nazaj k Vrh