Glasbena terapija je uporaba glasbe za izboljšanje zdravstvenih ali funkcionalnih rezultatov. Glasbena terapija je ustvarjalna umetniška terapija, ki jo sestavljajo glasbeni terapevt, ki uporablja glasbo in vse njegove vidike - fizične, čustvene, duševne, socialne, estetske in duhovne - da bi strankam pomagali izboljšati njihovo telesno in duševno zdravje. Glasbeni terapevti predvsem pomagajo strankam izboljšati svoje zdravje na več področjih, kot so kognitivno delovanje, motorične spretnosti, čustveni razvoj, komunikacija, senzorične, socialne spretnosti in kakovost življenja z aktivnimi in receptivnimi glasbenimi izkušnjami, kot so improvizacija, sestava in poslušanje ter diskusijo o glasbi za doseganje ciljev zdravljenja. Obstaja široka kakovostna in kvantitativna literatura. Nekatere pogosto najdene prakse vključujejo razvojno delo (komunikacija, motorične veščine itd.) S posamezniki s posebnimi potrebami, pisanje pesmi in poslušanje v spominjanju / orientacijskem delu s starejšimi, obdelavo in sprostitvijo, ter ritmično vzbujanje za telesno rehabilitacijo pri žrtvah kapi. Glasbena terapija se uporablja tudi v nekaterih medicinskih bolnišnicah, centrih za raka, šolah, programih za obnovo alkohola in drog, psihiatričnih bolnišnicah in popravnih ustanovah.

Ni izdelkov je bilo ugotovljeno ujemanje izbiro.